Drogi użytkowniku, nasz serwis wykorzystuje ciasteczka. Dowiedz się więcej.
USG w Medycynie Rodzinnej

Szanowni Państwo,

zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na kursy podstawowe USG (jama brzuszna) oraz kursy zaawansowane (USG narządów szyi, USG dzieci), realizowane w 2018 roku, w ramach Projektu „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z regulaminem, pobranie i wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Następnie komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać drogą pocztową:

Klaster Innowacyjna Medycyna
ul. Fabryczna 10 D2
53-609 Wrocław

lub dostarczyć osobiście do biura Projektu.

Dokumenty można również dostarczyć drogą e-mailową na adres: biuro@robieusg.pl.

W przypadku przesyłania dokumentów mailem, niezbędne będzie również dostarczenie oryginałów drogą pocztową!

 

Zgodnie z Regulaminem, w skład kompletu dokumentów wchodzi:

  • Formularz rekrutacyjny (deklaracja uczestnictwa) wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Oświadczeniem uczestnika projektu o współpracy z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną; – stanowiącymi załączniki nr 1, 2 , 3 do niniejszego regulaminu,
  • kopię prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub ksero dyplomu
  • aktualne zaświadczenie o współpracy z placówką POZ lub oświadczenie w przypadku świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej jako Świadczeniodawca – jako potwierdzenie kryterium premiującego,
  • potwierdzenie ukończenia egzaminu specjalizacyjnego (do wglądu, na prośbę Projektodawcy)
  • potwierdzenie statusu rezydenta (do wglądu, na prośbę Projektodawcy)
  • kserokopia potwierdzenia ukończenia kursu podstawowego z zakresu USG (tylko dla „zaawansowanych”).

Po otrzymaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych od Uczestników, Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej i punktowej. Organizator zastrzega, iż dokumenty będą przyjmowane do momentu wyczerpania liczby miejsc. Po tym etapie Uczestnicy otrzymają informację mailową o zakwalifikowaniu na poszczególne terminy kursów.
W przypadku, gdy Kandydatki/-ci na Uczestnika projektu uzyskają tą samą liczbę punktów, wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wybór tylko 1 rodzaju kursu, terminu i województwa!

 

Zapraszamy Państwa do wyboru kursu, który należy wskazać w pobranym formularzu zgłoszeniowym!

Wykonanie i administracja strony Karolina Polańska i Grzegorz Henig. Prawa autorskie USG w Medycynie Rodzinnej.

Polityka prywatności. Piktogramy: Madebyoliver, www.flaticon.com na licencji CC 3.0 BY