Drogi użytkowniku, nasz serwis wykorzystuje ciasteczka. Dowiedz się więcej.
USG w Medycynie Rodzinnej

Program unijny

Miło nam poinformować, że rozpoczął się projekt pt. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG” nr umowy POWR.05.04.00-00- 0083/16, który jest realizowany przez Klaster Innowacyjna Medycyna w partnerstwie z Joanna Kasprzak-Dżyberti Biuro Doradcze Dobry Projekt oraz Piotr Polański NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania 5.4 Kompetencje zawodowe kwalifikacje kadr medycznych. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01-06- 2017 do 30-11- 2018

Wartość projektu: 850 000,00 PLN

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji 360 lekarzy (216 K i 144 M), w tym lekarzy zatrudnionych w podmiotach POZ, w zakresie diagnostyki i leczenia chorób z wykorzystaniem USG, odpowiadających na potrzeby pacjentów z terenu całego kraju. Projekt koncentruje się na realizacji kursów doszkalających innych niż specjalizacje, których zakres tematyczny dot. zagadnień medycznych związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo- mięśniowego, chorób układu oddechowego. Będzie realizowany przez Lidera i 2 Partnerów. Korzyści z realizacji projektu: wyższa jakość leczenia na etapie POZ, lepsza profilaktyka i diagnostyka, ograniczenie błędów lekarskich, krótszy i tańszy czas leczenia, niższa śmiertelność/wyższa przeżywalność. Wniosek obejmuje typ projektu pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami POZ.

Uczestnikami projektu mogą być:

•       Lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie,

•       Lekarze, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)

•       Lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

•       Osoby zamieszkujące na terenie Polski (weryfikacja na podstawie ankiety)

•       Bezwzględne pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli: lekarze POZ (oświadczenie uczestnika).

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:

1) Przeprowadzenie kursu doskonalącego poziom zaawansowany dla lekarzy, którzy przeszli szkolenie podstawowe, samodzielnie wykonali przynajmniej po kilkadziesiąt badań oraz posiadają dostęp do aparatu usg we własnym miejscu pracy. Będą przeszkoleni w wybranych przez siebie obszarach specjalistycznych. Proponowane kursy doskonalące to USG narządów szyi, kurs zespolony:

FAST – diagnostyka pourazowa, USG stawów kolanowych, diagnostyka dopplerowska naczyń dogłowowych oraz kurs ultrasonograficznej diagnostyki u dzieci.

2) Przeprowadzenie kursu doskonalącego poziom podstawowy dla młodych lekarzy rodzinnych, czyli lekarzy rezydentów, w trakcie specjalizacji, lub lekarzy do 5 lat po zdaniu egzaminu specj. z medycyny rodzinnej. Ta grupa lekarzy musi zagwarantować dostęp do USG i możliwości wykonywania badań w przychodniach, w których są zatrudnieni.

Szkolenia w ramach projektu są BEZPŁATNE, w trybie weekendowym (sobota-niedziela), w formie wykładów i warsztatów, w 12-osobowych grupach, gdzie 1 dzień szkoleniowy trwa po 10 godzin.

Będą organizowane na terenie następujących województw: Dolnośląskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego.

Przewidujemy 30 edycji szkoleń, w terminie od sierpnia 2017 r. do listopada 2018 r., wg następującego harmonogramu:

10. 13.-14.01.2018 Śląskie podstawowy

11. 20-21.01.2018 Dolnośląskie zaawansowany

12. 03.-04.02.2018 Małopolskie podstawowy

13. 17-18.02.2018 Dolnośląskie zaawansowany

14. 24.-25.02.2018 Łódzkie podstawowy

15. 17.-18.03.2018 Zachodnio-pomorskie podstawowy

16. 24.-25.03.2018 Śląskie podstawowy

17. 07-08.04.2018 Dolnośląskie zaawansowany

18. 21.-22.04.2018 Małopolska podstawowy

19. 12-13.05.2018 Dolnośląskie zaawansowany

20. 19.-20.05.2018 Łódzkie podstawowy

21. 09.-10.06.2018 Śląskie podstawowy

22. 23-24.06.2018 Dolnośląskie zaawansowany

23. 30.-01.07.2018 Małopolskie podstawowy

24. 25.-26.08.2018 Kujawsko – pomorskie podstawowy

25. 01-02.09.2018 Łódzkie zaawansowany

26. 15.-16.09.2018 Zachodnio – pomorskie zaawansowany

27. 22.-23.09.2018 Śląskie zaawansowany

28. 06.-07.10.2018 Kujawsko-pomorskie zaawansowany

29. 13.-14.10.2018 Małopolskie podstawowy

30. 27.-28.10.2018 Kujawsko -pomorskie zaawansowany

Podczas szkoleń zapewniamy przerwy kawowe, lunch oraz materiały szkoleniowe.

Jeśli odległość miejsca zamieszkania uczestnika, od miejsca odbywania kursu, będzie wynosić więcej niż 50 km, wówczas Uczestnikowi projektu zostanie zapewniony w trakcie szkoleń nocleg i kolacja.

Dojazd na szkolenie jest we własnym zakresie.

Uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych!

W ramach projektu Uczestnik, może skorzystać maksymalnie z 1 szkolenia albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie zaawansowanym.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją, zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Sobczak
tel. 538 201 075
e-mail: s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu

Biuro Projektu:
Klaster Innowacyjna Medycyna
ul. Fabryczna 10 D2, 53-609 Wrocław

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

Powrót

Wykonanie i administracja strony Karolina Polańska i Grzegorz Henig. Prawa autorskie USG w Medycynie Rodzinnej.

Polityka prywatności. Piktogramy: Madebyoliver, www.flaticon.com na licencji CC 3.0 BY